ตีเหยือปลอมริมคลอง

หมายริมคลองแถวลาดหลุดแก้ว ตีเหยื่อปลอมได้ตัวอยู่ครับ

ลักษณะหมาย:  ริมคลอง
ชนิดปลาที่ตก:  ปลาล่าเนื้อ
เหยื่อที่ใช้:  เหยื่อปลอม
ตกปลานนทบุรี วิธีการตก:  ตีเหยื่อปลอม
สิ่งอำนวยความสะดวก:  สัญญานมือถือ

พิกัดตกปลา: 14.042444,100.392788