บ่อตกปลาบึงภัทร

ตีเหยือปลอมริมคลอง

หมายริมคลองแถวลาดหลุดแก้ว ตีเหยื่อปลอมได้ตัวอยู่ครับ ลักษณะหมาย:  ริมคลองชนิดปลาที่ตก:  ปลาล่าเนื้อเหยื่อที่ใช้:  เหยื่อปลอม ตกปลานนทบุรี วิธีการตก:  ตีเหยื่อปลอมสิ่งอำนวยความสะดวก:  สัญญานมือถือ พิกัดตกปลา: 14.042444,100.392788